Besöksverksamhet


På Nyfors äldreboende i Eskilstuna, S:ta Eugenia församling eller Josephinahemmet i Stockholm där vi varit verksamma sedan 2004.

Mer information kommer snart.