Vi stödjer Mati Sinisaar, föreståndaren för Peeteli församlings sociala verksamhet med gatubarn i Tallinn i Estland.

Peeteli är ett av de fattigaste och mest utsatta områdena i Tallinn. Malteserhjälpen anordnade en studieresa för medlemmar; den lämnade ett varaktigt intryck och visade vikten av det vi gör.

Mati är en social entreprenör i Salige Gerards anda. Verksamheten började med att han och några likasinnade började köpa mat åt några stökiga, drogade ungdomar i grannskapet. Sedan tog de sig tid att lyssna på dem för att ta reda på vad som behövdes och kunde göras.

Kyrkan var en ruin när Mati tog över. De vackra fönstren i kyrkorummet idag, var igenmurade. Bilder från början av projektet visar bland annat en svårt översvämmad källare;  bara rummen på andra våningen var någotsånär beboeliga.

Restaurationen utfördes till stor del av pojkar som bodde i hemmet. De tog fram fönstren för hand, med mejslar! Allra mest upplyftande är att se de barnen idag: de flesta är lyckliga mammor och pappor. Ett fåtal har sorgligt nog gått under. De som lyckades tog sig igenom skolan. När barnen bor i kyrkan måste de vara drogfria, gå skolan, och respektera att de bor i en kyrka. Att ta ansvar, och lära sig ta emot kärlek och hjälp.

Verksamheten har utökats och omfattar nu en dagverksamhet för utsatta barn samt stöd åt nära 150 familjer i grannskapet, socialt och med mat. Peeteli projektet bygger på kombinationen medmänsklighet och praktiskt handlande, av den sort som Salige Gerard utövade i Jerusalem. Av kärlek till nästan har Mati, Mirjam och de andra eldsjälarna i Peeteli, arbetat fram en effektiv hjälpverksamhet för framtiden, där våra “herrar” kan visa oss vilka insatser som verkligen behövs. De “utexaminerade” är levande bevis på att kärlek och förståelse är nödvändiga för att åstadkomma varaktiga resultat.

Besöket var en stor uppmuntran till fortsatta projekt.