Sedan 2004 har 91 gäster deltagit i ett årlig sommarläger för handikappade i Europa.

Mer information kommer snart.