Julkonsert på Josephinahemmet

Söndagen den 3 december, den första adventssöndagen 2017, blir det julkonsertJosephinahemmet. Kerstin Lostig och Gunilla Tibbling spelar och sjunger för de boende och för oss. Efter konserten bjuder Josephinahemmet på kaffe och te.

OM JOSEPHINAHEMMET

Josephinahemmet är ett katolskt äldreboende, som drivs av Elisabethsystrar, i Blackeberg, där Malteserhjälpen sedan 2004 bedrivit besöksverksamhet.

Syftet är att lära oss att hjälpa varandra, lära av varandra och att ge utan att förvänta oss belöning.

Malteserhjälpen arbetar med systrar och personal på Josephinahemmet samt S:ta Eugenia, som har en daglig kontakt med de boende. Malteserhjälpens verksamhet kan delas in i tre delar:

  1. De boende besöks på förutbestämda och överenskomna datum i samband med de boendes söndagseftermiddagskaffe, där det finns utrymme till konversation eller en promenad med de boende.
  2. De boende besöks individuellt av hjälparna för högläsning eller besök, något som koordineras med Elisabethsystrarna via projektledaren.
  3. Konserter, mässor och utflykter arrangeras för de boende, där logistik och transporter av största vikt och det finns utrymme att bjuda in övriga medlemmar i Malteserhjälpen förutom projektmedlemmarna.

Under åren har ett flertal hjälpare gjort uppskattningsvis 900 besök/kontakttillfällen med gäster/äldre. Förutom besöken har även högläsning bedrivits för de äldre, vinter- och vårkonserter och en årlig utflykt.

För mer information om Malteserhjälpen kontakta oss.

Sommarutflykt på Waldemarsudde

I maj besökte boende från Josephinahemmet, tillsammans med Ilona von Stryk Aulin, Kerstin von Liechtenstein och Eskil Ingvarsson, den stora Joan Miró-utställningen, Vardagslivets poesi, på Waldemarsudde.

Den senaste stora Miró-utställningen var på Moderna Museet för nästan 20 år sedan. Den utställningen var fokuserad på konstnärens verk från 1920-talet till och med 40-talet, medan den på Waldermarsudde visade exempel på Mirós produktion från 1960-talet, fram till hans död, år 1983.

Mirós affischkonst var en viktig del av utställningen. Konstnären kom från Katalonien, vars kultur, natur och identitet är central i hans konst, liksom hans engagemang för frihet och mot förtryck; mest känt är kanske hans avsky för totalitärt förtryck och Francoregimens diktatur i Spanien. Genom affischerna och grafiken lyckades Miró nå en stor publik, vilket han eftersträvade.

Besökarna guidades av Eskil, som påvisade hur viktiga vardagliga ting var för Miró, framför allt i hans skulpturer, men också i hans måleri, hans teckningar och textilkonsten. Hans motiv, som stjärnor, fåglar och kvinnor är både fantasifulla och tidlösa. Han kunde inspireras av en sten, en pumpa, till och med en använd servett.

Det var en mycket intressant utställning och besökarna njöt av att komma till Prins Eugens Waldemarsudde, som ju är alltid ett underbart vackert utflyktsmål.

Millesgården

Utflykt till Millesgården med gäster från Josephinahemmet under ledning av Eskil Ingvarsson.

Utställningen är ett samarbete med Svenska Pompejiprojektet, som sedan mer än tio år är verksamma i Pompeji. Den historiska platsen har varit en inspirationskälla under flera århundraden. Millesgården, med inredningar och trädgårdsanläggningar inspirerade av Pompeji, ger en spännande inramning.

För mer information besök millesgarden.se