Styrelsen


Ordinarie ledamöter

Ilona von Stryk Aulin
Ordförande och ansvarig för Estland
Medlem sedan 2003/2004
Medlem i styrelsen sedan 2003/2004
Projekt: Besöksverksamhet Stockholm, Lourdes, Soppkök i Stockholm, Summer Camp
Övrigt: Medgrundare

Magnus Kald
Vice ordförande och kassör
Medlem sedan 2012
Medlem i styrelsen sedan 2017
Övrigt: Revisorssuppleant 2015 och 2016

Kerstin von Liechtenstein
Hjälpansvarig och sekreterare
Medlem sedan 2006
Medlem i styrelsen sedan 2007
Projekt: Besöksverksamhet Stockholm, Lourdes, Summer Camp

Pat Hjalmarsson
Medlemsansvarig
Medlem sedan 2006
Medlem i styrelsen sedan 2017
Projekt: Besöksverksamhet Soppkök i Stockholm, Summer Camp

Suppleanter

Tomas Lyrot
IT-ansvarig
Medlem sedan 2007
Medlem i styrelsen sedan 2017
Projekt: Soppkök i Stockholm, Summer Camp

Manya von Wachenfelt Seisay
Webb, varumärke och in- och utbox
Medlem sedan 2007
Medlem i styrelsen sedan 2017
Projekt: Soppkök i Stockholm, Summer Camp

Hedersordförande

Max von Liechtenstein
Medlem sedan
2003/2004
Medlem i styrelsen sedan 2003/2004 – 2015
Projekt: Besöksverksamhet Stockholm, Lourdes, Soppkök i Stockholm, Summer Camp
Övrigt: Medgrundare