Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/c/4/e/malteserhjalpen.org/httpd.www/wp-content/themes/maishawp/functions.php on line 474 Om oss - Nordiska Malteserhjälpen

Om oss


Vi tjänar de fattiga och sjuka

Vårt uppdrag

Vi behöver dig – handla och vandra i Salige Gérards fotspår!

Nordiska malteserhjälpen är en ideell förening, som arbetar i andan av Salige Gérard för att hjälpa svaga och sjuka samt för att värna kristna värderingar och den katolska tron.

Salige Gerard ledde, före det första korståget , ett sjukhus i Jerusalem, där han, tillsammans med ett litet broderskap, vårdade sjuka, eskorterade pilgrimer till de heliga platserna och begravde avlidna. Efter Jerusalems erövring fick han medel till att bygga ett nytt sjukhus och härbärge. Vid sin höjdpunkt år 1160, hade sjukhuset 2000 vårdplatser och utfordrade 2000 fattiga varje dag. Här följer hans bön:

Gud, Du som upphöjde den salige Gérard på grund av hans omsorg om de fattiga och sjuka, och genom honom grundade den helige Johannes Döparens Orden i Jerusalem, ge oss nåden att liksom honom se Din Sons avbild i våra bröder och systrar. Vi ber detta genom vår Herre Jesus Kristus Din Son, som lever och råder med Dig och den helige Ande (en Gud) från evighet till evighet. Amen.

Bönen knyter an till Malteserhjälpens syfte, vilket är att hjälpa behövande (fattiga och sjuka) samt att värna om kristna värderingar och den katolska tron. Vi är en seriös, kristen hjälporganisation, som ställer stora krav på eget handlande och som otvetydigt reflekterar den Salige Gérards anda, vilken ska genomsyra allt vi gör. Salige Gérard var en handlingens man och en person som gav av sig själv! Han och hans stab av lekmannabröder tjänade “våra herrar, de fattiga och sjuka” och vårdade alla, oberoende av tro eller ursprung.

Vardagligt kan man säga att Malteserhjälpens verksamhet bygger på att man ska ta personligt ansvar för både sig själv och sina medmänniskor. Vårt syfte kan breddats genom  att Malteserhjälpen medverkar till att dess medlemmar att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sin nästa. Vi vill hjälpa dig att öka ditt personliga ansvarstagande genom att ge dig en uppgift i något av våra hjälpprojekt. Hemlöshet, krig m.m. bygger på brist på ansvarstagande. Det vi lär oss av Salige Gérard är att för att åstadkomma en förbättring och lindring hos våra behövande medmänniskor är det bara att ta ansvar och hugga i.

Engagera dig!

Malteserhjälpen är en liten förening med en stor engagemang. Våra hjälpare brinner för att hjälpa utsatta människor.

Var med