Medlemskap


Vill du vara med och tjäna de fattiga och sjuka? Vice ordförande Magnus Kald ger en översikt om hur du kan engagera dig som medlem i Nordiska Malteserhjälpen.

AKTIVT MEDLEMSKAP I MALTESERHJÄLPEN

Aktiva medlemmar i Malteserhjälpen bör delta i minst ett hjälpprojekt och en medlemsaktivitet per år.

Vi driver för närvarande följande hjälpprojekt:

Ordinarie medlemsavgift 2018 är 200 kr.

Betala till Malteserhjälpens bankgiro: 5478-2529 Sista inbetalningsdag är den 30 juni 2018.

STÖDMEDLEMSKAP

Möjlighet finns även att på andra sätt engagera sig i Malteserhjälpens verksamhet. Det finns, utöver medlemskap, också möjlighet att vara stödmedlem.

Stödmedlemskapet är ett sätt att understödja vår verksamhet och att få del av den tradition i vilken vi verkar, utan att delta aktivt i ett hjälpprojekt.

Du får som stödmedlem:

  • Löpande information om vår verksamhet genom ett enkelt halvårsbrev.
  • En inbjudan till en bal/middag i oktober där vi även organiserar tillhörande aktiviteter.

Avgiften 2018 för stödmedlemmar är 500 kr. Betala till Malteserhjälpens bankgiro: 5478-2529 Sista inbetalningsdag är den 30 juni 2018.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.