Blog

Eftermiddagskaffe på Josephinahemmet

Medlemmar är välkomna till Josephinahemmets eftermiddagskaffe kl 14.30 den 30 september 2018 för att förgylla eftermiddagen för de boende.

Skicka en skriftlig anmälan till Kerstin von Liechtenstein senast den 29 september 2018.

Om Josefinahemmet

Från Josephinahemmets hemsida:

Josephinahemmet grundades av änkedrottning Josephina av Sverige och Norge år 1873. Hemmet var avsett för äldre katolska trosbekännare och då särskilt för fattiga katoliker.

Josephinahemmets historia och verksamhet genom alla år bärs i första hand upp av St:a Elisabeths Systrar som funnits där från starten. Systrarna tillhör en ordenskongregation som grundades 1842 och är uppkallad efter den heliga Elisabeth av Thüringen (1207 – 1231). Kongregationen har främst sina rötter i Schlesien i nuvarande Polen och har drivit verksamhet i Sverige sedan 1866. Elisabethsystrar har alltifrån hemmets tillkomst stått för omvårdnaden av de gamla. Det har varit ett oavlönat och hängivet arbete av stora mått, värt beundran.

Hitta hit

Mer information om finns i vår evenemangskalender.

Höstens första styrelsemöte!

Styrelsen vill informera att vi har ett planerat styrelsemöte den 4 oktober 2018.

Inför Malteserhjälpens styrelsemöte

Om du som medlem har något som du vill skall tas upp på detta möte, skicka ett meddelande till styrelsen senast 3 dagar före, d.v.s. 1 oktober 2018.

Här hittat du mer information om styrelsemötet.

Kontakta oss

Du kan skicka ett meddelande till styrelsen genom att skicka ett e-postmeddelande till info@malteserhjalpen.org, eller använda formuläret på vår kontakt-sida.

Andra händelser hos Malteserhjälpen

Gå in på vår evenemang-sida för mer information om Malteserhjälpens möten, konsert, utflykt, mm.

 

 

12:e Malteserhjälpen bal och helg

Den 12:e Malteserhjälpens bal och helg till Salige Gérards minne äger rum i vackra Stockholm den 12 – 14 oktober 2018.

Till stöd av våra program

Medlemmar är välkomna på en kväll av underhållning, utsökt mat, live musik och fantastiska föremål i en auktion till förmån för våra program: sommarlägret för handikappade, äldrebesök, barnhem i Estland, Birgittasystrarna och Dela Bröd.

O.S.A. på evenemangets Facebook sida.

Helgens program

Fredag den 12:e oktober

Lördag den 13:e oktober

Söndag den 14:e oktober

Euro-camp med Malteserhjälpen till Estland

I år hade vi Euro-Camp i Estland istället för Summer Camp. I samband med det organiserade vi en medlemsresa för hjälpare under ledning av Ilona von Stryk Aulin.

Resan började med middag på färjan. Följande morgon åkte vi till Sjöfartsmuseet i hamnen i Tallinn, där en guide visade oss runt. Vi åt lunch på museet och for därefter till Peeteli kyrka och barnhem där föreståndaren, Mati Sinisaar visade oss runt tillsammans med Mirjan Niilisk. Malteserhjälpen har stött verksamheten i Peeteli sedan 2009.

På kvällen, efter incheckning i Tallinn City Hotel gick vi genom gamla stan till ölbryggeriet Ölekelder där vi åt middag och dansade.

På söndagsmorgonen åkte vi till Birgittasystrarnas kloster i Pirita, i utkanten av Tallinn, där vi gick i mässan, drack kyrkkaffe och tittade på museet och den gamla klosterruinen, efter det stora, medeltida klostret från 1400-talets början.

Vi åkte tillbaka till stan och åt lunch på Dragons, varefter vi gick till Svenska Kyrkan i Tallinn, där kyrkoherde Patrik Göransson berättade om kyrkans intressanta historia och visade oss runt. Patrik berättade för oss om Johanniterhjälpens handikappläger i Talu i Estland.

Sen var det dags att åka tillbaka till Stockholm efter en trevlig och intressant resa.

Sommarutflykt på Waldemarsudde

I maj besökte boende från Josephinahemmet, tillsammans med Ilona von Stryk Aulin, Kerstin von Liechtenstein och Eskil Ingvarsson, den stora Joan Miró-utställningen, Vardagslivets poesi, på Waldemarsudde.

Den senaste stora Miró-utställningen var på Moderna Museet för nästan 20 år sedan. Den utställningen var fokuserad på konstnärens verk från 1920-talet till och med 40-talet, medan den på Waldermarsudde visade exempel på Mirós produktion från 1960-talet, fram till hans död, år 1983.

Mirós affischkonst var en viktig del av utställningen. Konstnären kom från Katalonien, vars kultur, natur och identitet är central i hans konst, liksom hans engagemang för frihet och mot förtryck; mest känt är kanske hans avsky för totalitärt förtryck och Francoregimens diktatur i Spanien. Genom affischerna och grafiken lyckades Miró nå en stor publik, vilket han eftersträvade.

Besökarna guidades av Eskil, som påvisade hur viktiga vardagliga ting var för Miró, framför allt i hans skulpturer, men också i hans måleri, hans teckningar och textilkonsten. Hans motiv, som stjärnor, fåglar och kvinnor är både fantasifulla och tidlösa. Han kunde inspireras av en sten, en pumpa, till och med en använd servett.

Det var en mycket intressant utställning och besökarna njöt av att komma till Prins Eugens Waldemarsudde, som ju är alltid ett underbart vackert utflyktsmål.

Bakgrund till Malteserhjälpens grundande

I den Skandinaviska Associationen av den Suveräna Militära och Hospitaliära Orden av Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta påbörjades, före det årliga årskapitlet i Åbo i slutet av augusti 1999, en diskussion om att utveckla Associationens verksamhet. En diskussion, som några år senare utmynnade i Malteserhjälpens bildande, och som kraftfullt stöddes av Stockholm katolska stifts dåvarande Biskop, Hubertus Brandenburg.

Associationens vicepresident, Hans Höghet Prins Hanno von und zu Liechtenstein, tog, tillsammans med andra rådsmedlemmar och medlemmar i Associationen, fram ett viktigt policydokument, som ledde till bildandet av Malteserhjälpen. 

Policydokumentet föreslog följande verksamheter som särskilt prioriterade, nämligen:

  • Karitativa aktiviteter
  • Andliga aktiviteter, som pilgrimsfärder och reträtter
  • Sociala aktiviteter, som insamlingar och tillställningar
  • Aktiviteter för bildning inom filosofi, religion och historia

Prins Hanno von und zu Liechtenstein ansåg att dessa fyra aktiviteter utgjorde grunden för att kunna kommunicera den Romerska Katolska Kyrkans auktoritet inom moral och etik.

Författarna till policydokumentet ansåg att det var viktigt att verksamheten skulle växa fram gradvis. Det första steget skulle vara att regelbundet (2 ggr/år) skicka ut en skrift rörande aktiviteter inom områden i vilka medlemmarna kunde delta. Skriften borde inledningsvis innehålla omkring två (2) till fyra (4) aktiviteter om året inom de givna arbetsområdena. Förslag på aktiviteter var en pilgrimsfärd till Lourdes, en i S:t Henriks fotspår. Avslutningsvis föreslogs en reträtt med eventuellt stöd från Rom. 

Policydokumentet och årsmötet i Åbo, den 28 augusti 1999, utmynnade i beslut om att rådet, bland andra Professor Luigi de Anna, skulle ta fram en bulletin; att Associationen skulle organisera en pilgrimsresa till Lourdes följande år under ledning av Mats Rosén och Prins Andreas von und zu Liechtenstein; att en reträtt från den 6 till den 9 januari, år 2000 skulle organiseras i Göteborg, under ledning av Friherre Gustaf von Essen. Avslutningsvis utsågs Prins Hanno v.u.z Liechtenstein till vice president och ansvarig koordinator för de aktiviteter som Associationen skulle genomföra kommande verksamhetsår.

 Betydelsen av policydokumentet framgår av att §4 ”Arbetsformer” i Associationens nya stadgar, som antogs 2003, speglar de verksamheter som ovan nämnda ansåg borde särskilt prioriteras.

Prins Hanno v.u.z Liechtensteins roll som vice president gjorde att han kunde ta vissa lokala initiativ, däribland att organisera en lunch och ett föredrag ute på Årsta den 23 september år 2000 med Christer Carlsson, magister i arkeologi vid Uppsala universitet, om Tyska ordens komturie i Årsta. Vid lunchen och det efterföljande föredraget deltog bland andra Ilona von Stryk. 

Malteserhjälpen – grundad 2003 vid en reträtt på Marielund utanför Stockholm

Många av de idéer som togs upp i policydokumentet omsattes under de följande åren i verksamhet. Viktigt var att Associationen gjorde en kraftansträngning och åkte på en gemensam pilgrimsfärd till Lourdes år 2001. Vidare organiserades reträtter årligen andra veckan i januari på Marielund utanför Stockholm. 

Den 10 till 12 januari, 2003, höll Pater Rainer Carls en reträtt på Marielund utanför Stockholm. Prins Max von und zu Liechtenstein deltog i reträtten. I köket på Marielund arbetade Jan-Ola Axelsson, som var officer i den svenska försvarsmakten. I reträtten deltog även den nyblivna medlemmen Annika Lokrantz-Bernitz. Max och Jan-Ola började pratas vid om att grunda Malteserhjälpen. Annika ansåg att hennes son, Dag, skulle vidtalas. Under våren 2003 träffades Dag, Jan-Ola och Max i Stockholm. Ilona von Stryk anslöt sig till gruppen. Dag, Jan-Ola, Ilona och Max är grundare av Malteserhjälpen.