Möjlighet finns även att på andra sätt engagera sig i Malteserhjälpens verksamhet. Det finns, utöver aktivt medlemskap, också möjlighet att vara stödmedlem.

STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlemskapet är ett sätt att understödja vår verksamhet och att få del av den tradition i vilken vi verkar, utan att delta aktivt i ett hjälpprojekt.

Du får som stödmedlem:

  • Löpande information om vår verksamhet genom ett enkelt halvårsbrev.
  • En inbjudan till en bal/middag i oktober där vi även organiserar tillhörande aktiviteter.

Avgiften 2018 för stödmedlemmar är 500 kr. Betala till Malteserhjälpens bankgiro: 5478-2529 Sista inbetalningsdag är den 30 juni 2018.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.