Stöd till vår verksamhet, info, inbjudan till sociala aktiviteter, fester, föredrag, etc.

5000 SEK eller valfri gåva.