2017 Julkonsert på Josephinahemmet

Julkonsert på Josephinahemmet

Söndagen den 3 december, den första adventssöndagen 2017, blir det julkonsertJosephinahemmet. Kerstin Lostig och Gunilla Tibbling spelar och sjunger för de boende och för oss. Efter konserten bjuder Josephinahemmet på kaffe och te.

Plat: Josphinahemmet
Adress: Drachmannsgatan 2
Datum: 3 december 2017
Tid: 15.00

OM JOSEPHINAHEMMET

Josephinahemmet är ett katolskt äldreboende, som drivs av Elisabethsystrar, i Blackeberg, där Malteserhjälpen sedan 2004 bedrivit besöksverksamhet.

Syftet är att lära oss att hjälpa varandra, lära av varandra och att ge utan att förvänta oss belöning.

Malteserhjälpen arbetar med systrar och personal på Josephinahemmet samt S:ta Eugenia, som har en daglig kontakt med de boende. Malteserhjälpens verksamhet kan delas in i tre delar:

  1. De boende besöks på förutbestämda och överenskomna datum i samband med de boendes söndagseftermiddagskaffe, där det finns utrymme till konversation eller en promenad med de boende.
  2. De boende besöks individuellt av hjälparna för högläsning eller besök, något som koordineras med Elisabethsystrarna via projektledaren.
  3. Konserter, mässor och utflykter arrangeras för de boende, där logistik och transporter av största vikt och det finns utrymme att bjuda in övriga medlemmar i Malteserhjälpen förutom projektmedlemmarna.

Under åren har ett flertal hjälpare gjort uppskattningsvis 900 besök/kontakttillfällen med gäster/äldre. Förutom besöken har även högläsning bedrivits för de äldre, vinter- och vårkonserter och en årlig utflykt.

För mer information om Malteserhjälpen kontakta oss.

Läs mer